Monthly Archives: Tháng Mười Một 2015

Hướng dẫn cách sử dụng Thước lỗ ban

Hướng dẫn cách sử dụng Thước lỗ ban: Trong xây dựng và thiết kế nội thất, chúng ta thường nghe đến cụm từ “thước Lỗ Ban”. Thước Lỗ ban được hình thành bởi ông Lỗ Ban tên thật Công Du Ban (chữ Hán: 公輸班; bính âm: Gōngshū Pán), họ Công Du[1], tên Ban (班, 盘 […]